Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/10123
Title: Ilargi bete / Urkia'tar Pernando abak (izkia) ; ta Madina'tar Prantzisko'k (eresia) idatzitako bi ekitaldidun mixio antzerkia
Authors: Urkia, Fernando
Madina, Francisco . Ilargi bete
Keywords: Teatro Vasco
Creation date: 2-Feb-2010
Publisher: Zornotza'n : Jaungoiko-zale'ren irarkolan, 1929
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/10123
Other Identifiers: 1001_1_067
Appears in Collections:Monographs [Santuario de Loiola]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.