Browsing "Monographs" by title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 755  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19101909-garren urteko agorraren 19-an Gipuzkoako Diputazio guztiz argidotarraren aurrean Jesus Maria Echeberri-tarrak Plasenzia'ko Doctoral eta Probisore jaunak Ernani'ko elizan eman zan meza nagusian egin zuan sermoyaEcheberri, Jesus Maria
1929Abaroa ta babesa : iru ataletan / Ariolatar Xalbador apaizak gaztelaniz egindako antzerkiya ; eta Beibide'tar Joane Marik euzkeratuaArriola, Salvador; Beobide, Juan María , trad.
1918Abarrak / Bustintza'tar Ebaista (Kirikiǫ'k) idatziriko irakurgaitxuakBustintza, Ebaristo
1917Aberats ta beartsuak atozte guziok Jose santu zoriontsuaren oñetara, onen ontasun eta errukiaren billa bere zazpi igandeak egin oi diran garayan edo zazpi igande oek bear bezela egiteko / Menan eta Garibai'tar Arturo Abak ... eskeintzen dien erderaz argitaratutako esku-liburua eta Apaiz euzkaldun batek euzkeratuaMenan Garibai, Arturo (C.F.M.)
1784Abrege de la Pratique de la Perfection Chetienne 01-
1784Abregé dela practique de la perfection chretienne 02-
1551Addici¿o de la repeticion del cap. Quando de consecratione dist. I. que contiene \RXXV\R auisos principales de varias cosas, en la materia de la misma repeticion / compuesta por el doctor Martin de Azpilcueta Nauarro autor de aquella en la... Vniuersidad de Coimbra-
1751Afectos y consideraciones devotas y eficacísimas añadidas a los Ejercicios de N.P.S. Ignacio.-
1920Agire, irakurgaikią : 1920'g. urteko joraila'ren 5'ean, Domingo Agire jaunaren omenez egindako itzaldia / P. LhandeLhande, Pierre (S.I.)
1918Agirre'tar Deun Martin Bergara'ko seme eta Japon'go Lenziñopa'ren bizitza-
1950Aguirre'tar Maria Dolores'ek idatzitako BakarrizketaAguirre, María Dolores
1899Aita Gaspar Astete-eren icasbide cristinaucorraren azalduera laburrac / On Andres Iturzaeta eta Eguia, Ochandiano-co arimazinac euscaraz iminiac..Soloaga, Roberto, imp.
-Aita Gaspar Astetec-
1927Aita Gurea / Seęri Paul Aba'ren Gogoaren mana deritxon italerazko idaztitik ; Zugatzaga'tar Pilipa Abak euskeralduaSegneri, Pablo (S.I.); Zugazaga, Felipe (S.I.) , trad.
1911Aita Jose Santu gloriosoaren bederatzi-urrena : gozoac beren musicaz, azken aldean daude-
1907Aita San Ignacio Loyolacoaren ejercicio santuac-
1885Aita San Inazio Loyola-coaren bizitza... / Pedro Ribadeneira-c izcribatu zuanetic... Jose Goenaga Tolosa-co semeac atera ta laburtua eta osagarri eder batekin... A.J.I.A.-c [José Ignacio Arana] gueitu ta ornituaArana, José Ignacio (S.I.) , adic.; Goenaga, José (S.I.) , ed. lit.; Muguerza, Francisco , imp.
1885Aita San Inazio Loyola-coaren bizitza... / Pedro Ribadeneira-c izcribatu zuanetic... Jose Goenaga Tolosa-co semeac atera ta laburtua eta osagarri eder batekin... A.J.I.A.-c [Jos ̌Ignacio Arana] gueitu ta ornituaRibadeneyra, Pedro (S.I.); Goenaga, José (S.I.) , ed. lit.; Arana, Jos ̌Ignacio (S.I.) , adic.; Muguerza, Francisco , imp.
-Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac / Jesusen compañiaco Aita Luis Inazio Fiter-ec gaztelaniz escribatu zuanetic apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia-
-Aita San José Gloriatsuaren bederatzi-urren edo nobena / gaztelaniazco batetic Gregorio Arrue-c eusquerara itzuliaArrue, Gregorio ( 1811-1891)|Gurruchaga, Pedro, imp.