Liburuklik »

Filtros actuales:
 Materia:  Igual Euskera Dialectos Gipuzkoa.

Añadir filtros:
 | 
Resultados por ítem:

Fecha publicaciónTítuloAutor(es)
1854Cristavaren bicitza edo Bicitza berria eguiteco bidea, bere amabi pausoaquin Jesusen Compañiaco Misionero Aita Geronimo Dutari-ren libruchotic ateraa, beste devocio edo egercicio batzuequin... Agustín Cardaveraz-ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.; Mendizábal (Tolosa), imp.
1900Zarauzko Aita misionari batek 3en Ordenako anai arrebai eskaintzen dien Lore sorta edo San Franziscoren 3en. Ordenako erregla : bere azalgueta, alabantza, pribilejio ta induljenzi berri askorekin apaindua.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1908Testamentu Zar ta Berrico condaira edo munduaren asieratic Jesucristo-ren Ebanjeliyoa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri, Escritura Santuric atera ta / euskeraz Francisco Ignacio Lardizábal Zaldibico beneficiaduac len ipiñi ; eta Orkaiztegui-ko Patricio Antonio Apaizak zuzenduta orain berriro arguitaratzen diranak.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Orcaiztegui, Patricio Antonio, dir.; López (Tolosa), imp.
1858Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática : para el uso de la juventud de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa, con ejemplos de ambos idiomas / por D. Luis de Astigarraga y Ugarte.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1903Ama Birjiña Arantzazu-koaren kondaira ta bederatziurrena.-
1896Satanasen bandera edo liberalqueriya osoro da madaricagarriya / B.P.A.Muguerza (Tolosa), imp.
1900Felipe Arrese ta Beitiak egiñiko euskeriaren liburu kantaria / [hitzaurrea, Arturo Campión].Campión Jaime Bon, Arturo, pr.; Astuy (Bilbao), imp.
1924Ipuinak / Jauregi ta Etxenagusia'tarr Luis.-
1895Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; López (Tolosa), imp.
1912Urlo / R. M. Azkue apaizak iru ataletan euskeraz egindako opera = [Urlo] : comedia lírica en tres actos / música y letra con traducción rítmica del presbítero Dr. Azkue.-

 

 
 
    ©2011 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco