Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8833
Title: Santo Domingoren ordenaco martiri bizcaitar Balentin Berrio-Ochoa Doatsuaren bizitzaren berri labur bat ordena orretaco praille aita Manuel M® Sainz-coac erderaz escribitu zuan bizitzatic aterea ; eta eusqueraz ipiñia euscaldun batec
Authors: Sainz, Manuel de María
Euscaldun bat
Keywords: Cristianismo
Biografía
9902 Territorio Histórico De Bizkaia
Creation date: 29-Jan-2010
Publisher: Bergaran [s.n.] 1906 Errosario Santuaren moldizteguian
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8833
Other Identifiers: 90012188
Appears in Collections:Monographs [Parlamento Vasco]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.