Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8799
Title: Aita Pray Daniel Baertel San Prantzisko'ren Ordenakoak 1886'ko garagarrillaren 24'gn. Durango'ko urijan egin eban sermoya ospatu zirianian jai-aldi euzkerazkuak
Authors: Baertel Miota, Daniel (O.F.M.)
Keywords: Cristianismo
Creation date: 29-Jan-2010
Publisher: Zornotza Jaungoiko-Zale'ren irarkolan 1919
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8799
Other Identifiers: 90011664
Appears in Collections:Monographs [Parlamento Vasco]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.