Browsing by subject Euskera Dialectos Gipuzkoa.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 131  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1929Abaroa ta Babesa : iru ataletan / Arriolatar Xalbador apaizak gaztelaniz egindako antzerkiya ; eta Beobide'tar Joane Marik euzkeratua.Beobide, Joane Mari, trad.
1908Aita Agustín Cardaberaz : Jaincoaren serbitzari andiaren berri laburrac / apaiz batec eusqueraz jarriac.Elosu (Durango), imp.
1923Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere praillien loratxuak / José María Azkuek euskeratuak.Azkue, José María (O.F.M.), trad.
1903Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac / Aita Luis Inazio Fiter-ec gaztelaniaz escribitu zuanetic apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia.Muguerza (Tolosa), imp.
1921Aitona ta biloba / Garitaonandia'tarr Bitorr apaizak idatzitako bi atal'dun antzerrkia.-
1912Alkate ona / José Elizondo.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1912Alperrikako damuba : bakarrizketa / Juan Bautista Ayerbe.-
1903Ama Birjiña Arantzazu-koaren kondaira ta bederatziurrena.-
1929Andoain'go euskal-jayetan aurtengo iralla'ren 22'an Eguskitza euskaltzañak egindako eliz-itzaldia : (gipuzkeraz eta bizkayeraz)-
1925Antziñako Olinpiar Jolasak / Anabitarrte'tarr Augustin.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1928Aña Mari / [Blas Alegría].García (Pamplona), imp.
1918Ardi galdua / R. Ma. Azkuek arteka-marteka egindako gertirudia ; edergarriak, lenengo bostak A. Guezala-renak, beste zazpirak R. Rochelt-enak.Rochelt, R., il.; Guezala Ayrivier, Antonio de, il.
1927Argija kirijotz-alija edo Argijak gorputza elikatu egiten daula / Bidaurratzaga'tar Gotzon.-
1896Aritza-ren zumo gozua : jostirudia egintza batian gizon bakarrentzat moldatua / Juan Ignacio Uranga-k.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1928Arrasate'ko (Mondragon'eko) euskal-egunetan Eguskitza euskaltzañak egindako itzaldia : 1927'garreneko garalla'ren 4'an.Gaubeka (Bermeo), imp.
1925Asistarr Prantzisko Donearen bizitza / Alfonso María Santarelli, O.F.M. ; italeraz bigarren argitaratu danetik A. José María Azkuek euskeratua.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; Dochao (Bilbao), imp.
1928Ator eta jarrai akit : Jes. lag. Baraze'ren Zipriano, mixiolari ta aitor : antzerki bi atal eta lau zati dituna / L.M. Arrizabalaga.-
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.
1901Azpeitico erri chitez noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra / Agustin Cardaveraz veneragarriac escribitua.Muguerza (Tolosa), imp.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.