Browsing by subject Euskera Dialectos Bizkaia.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1918Abarrak / Bustintza'tar Ebaista (Kirikiño'k) idatziriko irakurgaitxuak.Grijelmo (Bilbao), imp.
1917Aitaren bildur : sainete lírico vasco / por Resurrección María de Azkue.Garmendia (Bilbao), imp.
1880Ama euskeriari azken agurrak !!! / [Felipe de Arrese y Beitia].Lamaignère (Bayonne), imp.
1929Andoain'go euskal-jayetan aurtengo iralla'ren 22'an Eguskitza euskaltzañak egindako eliz-itzaldia : (gipuzkeraz eta bizkayeraz)-
1902Asti-orduetako bertsozko lanak / Felipe Arres[e] ta Beitia egillea.Astuy (Bilbao), imp.
1913Au, ori ta bestia : neurtitzak / Echeita'tar Joseba Imanol.Elosu (Durango), imp.
1929¡Bijar Doniane'ra! / [Otxolua'k (Garro'tarr Bernarta Mirena) idatzija ; Goiko (Goikoetxea'tarr Joseba Koldobika)'ren marrgerrkijak].Goicoechea Querejeta, José Luis, il.; Rementeria (Bilbao), imp.
1927Biotza abeslari : (Bizkayeraz) / Maruri'tar Erramun.-
1882Bizkaitar zarrak eta erromatarrak / Felipe de Arrese y Beitia ; [traducido al español por Antonio de Trueba].Trueba, Antonio de, trad.
1907Catezismo laburra : Cristiñauaren dotriña laburtuaren lenengo zatiya ume chiquichuentzat Erromaco probinziyaco obispaduai aita santu Pío X.ac izentaua / biurtu dau bizcaico eusquerara Garita-Onandía-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1906Christiñau doctrinea : bizkaitarren euskeraz Agustin Cardaberaz-ek 1762garren hurtean agertua Iruñean Librugille Antonio Castilla-ren Echean da barriro argitara euskelzale bik emona.-
1825Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea Bilboco Ospitale Santuco erretoriac, Laucarizco cura zanian, jay domequetan espliquetan evan leguez.Morales (Bilbao), imp.
1846Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.Delmas (Bilbao), imp.
1872Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.-
1881El Doctor Peru Abarca, catedrático de la lengua bascongada en la Universidad de Basarte o Diálogos entre un rústico solitario bascongado y un barbero callejero llamado maisu Juan / obra escrita por el Presbítero Juan Antonio de Moguel.Elizalde (Durango), imp.
1914Edesti Jaungoya Gaudia'ren irazkunde'tik Goteun-etorkunderrarte / euzkeldun umientzako atondu dau Kistar-Irakaskintzaz Zabalkundia deitxon Bizkaiko Abade Bazkuniak.Kistar-Irakaskintza Zabalkundia.
1900Esaldiac santuen eta escutapen miragarrizcoen gañean eta gastechoac lenengo confesinoera prestetaco arguibideac / Andres Iturzaeta Ochandiano-co arimazainac bizcaico eusqueran iminiac.Elosu (Durango), imp.
1910Esku-egundiya / Euskal-Esnalea'ren aginduz argitaldua.Euskal Esnalea.
1881Euskarazko itz-jostaldiak Donostian 1881 : oroimengarria = Juegos Florales Euskaros en San Sebastián 1881 : memoria.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1909Euzkel-iztiya ó sea Gramática de la lengua vasca, según el método de Ollendorf.Ollendorf, Heinrich Gottfried.; Eléxpuru (Bilbao), imp.