Browsing by subject Biografía

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
1923Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere prailien loratxuak bere anaidiko Jose Maria Azkuek euskeratuak ; [itz-aur[r]ea Lizar[r]alde'tar José Adrián]Azkue, José María; Lizarralde, José Adriano de (O.F.M.)
1881Aita San Ignacio Loyolaco gloriosoaren bicitza Azpeiti-Azcoitietaco person ascoren erreguz Gregorio de Arrue, Zarauzco escolamaisuac euscaraz ifiñiaArrúe Rezola, Gregorio de
1882Ama veneragarri Josefa Sacramentu guciz santuarena ceritzanaren vicitza eta vertuteac Agustin Cardaveraz-ec Loyolaco Eche Santuban animen oneraco euscaraz ipiñiaAgirre Elizalde, Agustin; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Asistar Prantzisko Deuna (1182-1226) Prantziskar-Kaputxino batek egiñaPrantziskar-Kaputxino bat
1843Cembait santuren bicitzac-
1876Ehunbat sainduen bicitcea Joannatey, Saraco bicario ohi eta Alzaico erretorazJoannateguy, Basile
1932Horta'ko Salbador Doatsuaren bizitza Juan Foguet ; Jose Maria Azkue prantzisko'tar[r]ak euskeratuaFoguet, Juan; Azkue, José María
1922Jabier'tar Fratzisko [i.e. Frantzisko] Santuaren bizitzatxoa Lizarraga'tar Joaquin Elkano'ko Apaiz zanak egiñaLizarraga, Joaquín
1929Jaungoikoaren otsein Sakramentu Deuna'ren Domingo Aba irukoiz'tar ortozaren bizitz-edesti laburra Gorostiaga'tar Eulojio'kGorostiaga, Eulogio
1896[Loinazco San Martiñen bicitza laburra]-
1928Loyola'tar Iñigo Deunaren bizitza irudiz apaindua Apalategi'tar Franzisko Jesusen Lagundiko apaizak argitaratuaApalategui, Francisco
1923Miguel Garicoïts edo Garaikoetxea'tar Mikel zorundunaren bizitza bere legunsu Etxeber[r]ia'tar Yon yaupariak lapurdieraz egiña ; eta J. L. Galdos'tar Er[r]omaldak bizkaieraz ipiñiaEtcheberry, Jean; Galdós, Romualdo 1885-1953
1897San Antonio PaduacoaDiharassarry, Laurent 1848-1902
1856San Ignacio Loyolacoaren vicitza ogueita ama zazpi versotan jarria, bere marcharen doñuan cantatu bear diranac atera dituanac paratzen ditu, gure eliza ama santa erromacoaren mendean-
1868Santa Genovevaren vicitza : antziñaco demboretaco condairen ederrenetaco bat persona prestu guztientzat ... Gregorio Arruec ipiñiaSchmid, Christoph von 1768-1854; Arrúe Rezola, Gregorio de
1906Santo Domingoren ordenaco martiri bizcaitar Balentin Berrio-Ochoa Doatsuaren bizitzaren berri labur bat ordena orretaco praille aita Manuel M® Sainz-coac erderaz escribitu zuan bizitzatic aterea ; eta eusqueraz ipiñia euscaldun batecSainz, Manuel de María; Euscaldun bat
1885Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac lurrean cerucobicitza [sic] eguiteco ispillu eder biciac : San Isidro Achurlari ta bere emazte San Mariaren bicitza, birtuteac eta milagroac Agustin Cardaberaz-ec emanacCardaberaz, Agustín (S.I.)