Browsing by author Astete, Gaspar 1537-1601

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1901Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquera biyortuta, Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1895Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1891Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauzo asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaits gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1824Catecismo de la doctrina cristiana escrito por Gaspar Astete ; y añadido ... con varias preguntas y respuestas ... por Gabriel Menendez de LuarcaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1908Cristabaren icasbide edo dotriña aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco euskerara itzuliyaAstete, Gaspar 1537-1601; Orcaiztegui, Patricio Antonio; Iriondo, Toribio
1830Cristau doctrina Aita Asteteren liburutic ernialdeco erretorre D. Juan de Irazuztac euscara itzulia, ta gueytua ; onec erderaz utzi cituan itz batzuec, orain ipini dira euzcarazAstete, Gaspar 1537-1601; Irazusta, Juan de
1919Cristau doctrina aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua ; eta orai euscaraz publicatzen dana, cenbait gauza aumentaturic Baztango Valleco parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuzAstete, Gaspar 1537-1601
1906Cristau doctriñe aite Gaspar Astetec erdaraz escribitue ; eta Ulzamaco Apezac balle ontan yarduquitzen den usquerara biurtue beren feligresan amoriozAstete, Gaspar 1537-1601
1905Cristau-doctrina aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua ; eta orai euskeraz publicatzen duena, cembait gauza aumentaturic, Baztango Valleco parroco batec, cristau fielea instruccionearen deseyuzAstete, Gaspar 1537-1601
1826Cristau-doctrina Aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai escuaraz publicatzen duena, cembait gauza aumentaturic, Baztango Valleco parroco batec, cristau fieles instruccionearen deseyuzAstete, Gaspar 1537-1601
1905Cristauaren dotriña eguiazcoa Aita Ripalda eta Astetec ipiñia ; eta aita Angel María Arcos, Jesusen Lagundicoac, berriro icustaldi bat eman eta gueitua erderaz ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtuaRipalda, Jerónimo de; Astete, Gaspar 1537-1601; Arcos, Angel María; Apaiz Euscaldun bat
1880Cristauaren icasbidea Gaspar Astetec eguina ; cein centzatua eta berretua, aguertzen da euscarara biurtua Dre. Jose Oliver eta Hurtado Iruñeco Obispo choy arguiaren aguindez bere menecoen oitzaracoAstete, Gaspar 1537-1601; Legaz y Laurencena, Dámaso
1849Cristinau doctrinea bere esplicacino laburragaz, itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic atarea bizcaitar barrucuentzat ..Astete, Gaspar 1537-1601
1902Cristinaubaren jaquinbidea Aita Astetec erderas eguiña ... ; ipini eban Bizcaico euzqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza, Marquinaco curiacAstete, Gaspar 1537-1601; Moguel Urquiza, Juan Antonio
1909Cristinaubaren jaquinbidea Aita Astetec erderaz eguiña ... ; ipini eban Bizcaico euzqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza, Marquinaco curiacAstete, Gaspar 1537-1601; Moguel Urquiza, Juan Antonio
1883Cristinaubaren jaquinbidia Aita Astetec erderaz eguiña ... ; ipini eban Bizcaico eusqueran J. Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco curiacAstete, Gaspar 1537-1601; Moguel Urquiza, Juan Antonio
1828Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero D. Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusquerara biyortuta, urteiten dau arguitara cerbaist gueiyagoturic, Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1877Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero don Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusquerara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbaist gueyagoturic Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1854Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusqu[e]rara biyortuta, urteiten dau arguitara cerbaist gueiyagoturic, Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1890Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusquerara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbaist gueyagoturic Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812