Browsing by author Cardaberaz, Agustín (S.I.)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
1885Loyola-co Aita San Inazio-ren beratziurrena Jesus-en Compañia-co A. Agustin Cardaberaz-ec euskeraz egiña ; eta Jesus-en Lagundi bereco A. J. I. A.-c gaztelaniara itzuli eta santuaren eta aren jayotecheco berri batzuekin geitua = Novena del Patriarca San Ignacio / compuesto en bascuence por el P. Agustin Cardaberaz de la Compañia de Jesus ; traducida al castellano y añadida con una breve noticia del santo y su casa nativa por el P. J. I. de A. de la misma compañíaCardaberaz, Agustín (S.I.); Arana, José Ignacio de
1851Meza eta comunioa eta oen gañeco doctrina beste devocioen ejercicioaquin Agustin Cardaverazec animen oneraco emanaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1762Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac ondo ill nai dutenai eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai ... Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1885Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac lurrean cerucobicitza [sic] eguiteco ispillu eder biciac : San Isidro Achurlari ta bere emazte San Mariaren bicitza, birtuteac eta milagroac Agustin Cardaberaz-ec emanacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1859Visita egunorocoac aldareco Sacramentu Santuari ta Maria Santisimari San Ligorioren liburutic San Franciscoren ordenaco religioso batec F. C. L. eusqueraz jarriac ; gañera ondo confesatzeco ta comulgatzeco oracioac ... ; azquenean Aita Cardaverasec escribitutaco meza labur batAlfonso María de Ligorio , Santo; F.C.L. (O.F.M.); Cardaberaz, Agustín (S.I.)