Browsing by author Arrúe Rezola, Gregorio de

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1881Aita San Ignacio Loyolaco gloriosoaren bicitza Azpeiti-Azcoitietaco person ascoren erreguz Gregorio de Arrue, Zarauzco escolamaisuac euscaraz ifiñiaArrúe Rezola, Gregorio de
1889Carmengo Ama Birgiñaren bederatziurren edo nobena, escapulario santuaren indulgenciac irabazteco Carmengo erligiosoen salbea eta Mariaren zazpiurrena ondoren dituela Gregorio Arrue-c eusquerara itzuliaArrúe Rezola, Gregorio de
1886Cerura igotzeco escallera gaztelaniazco cembait liburu esleitutatic atera eta Gregorio Arrúe-c eusqueraz ipiñiaArrúe Rezola, Gregorio de
1863Cristauaren escu-liburua : goiceco eta arratseco, confesatzeco eta comulgatzeco, meza santua eta vezperac devocioz enzuteco ... Gregorio de Arruec atereaArrúe Rezola, Gregorio de
1900Sacramentu chit santuari eta Maria guciz santari illaren egun gucietaraco icusaldi edo bisitac San Alfonso Ligorioc eguin ; eta Gregorio Arruec eusquerara itzulia ..Alfonso María de Ligorio , Santo; Arrúe Rezola, Gregorio de
1883Salvacioco aingura edo Bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietaratzen eta animen arzayai beren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua Jesusen Compañiaco aita José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrue-c eusquerara itzuliaMach, José (S.I.); Arrúe Rezola, Gregorio de
1868Santa Genovevaren vicitza : antziñaco demboretaco condairen ederrenetaco bat persona prestu guztientzat ... Gregorio Arruec ipiñiaSchmid, Christoph von 1768-1854; Arrúe Rezola, Gregorio de
1911Zeruco bide zuzena : dacaizki egunoro errezatu bear diran oracio bearrenac, esamiña eguiteco, confesatzeco, comulgatzeco, meza santua entzuteco, bezperac, calbario eta beste orazio asco Gregorio Arruec ipiñiaArrúe Rezola, Gregorio de