Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9413
Title: Zestuako Euskal-festetan on Domingo Agirre ta Badiola abadeak Gipuzkoako Diputazio chit goituaren aurrean egintako sermoya sermoya : 1898-ko agorraren 18-an = Sermón predicado en Cestona : el día 18 de septiembre de 1898 ante la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por ... Domingo de Aguirre y Badiola con motivo de las Fiestas Euskaras celebradas en aquella ... villa ; (traducción del vascuence)
Other Titles: Sermón predicado en Cestona
Authors: Agirre, Txomin 1864-1920
Keywords: Cristianismo
Creation date: 29-Jan-2010
Publisher: San Sebastián Imprenta de la Provincia 1898
Description: Port. con esc. tip. de Gipuzkoa
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/9413
Other Identifiers: 00007758
Appears in Collections:Monographs [Parlamento Vasco]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.