Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8580
Title: Agakia : euskeras irakurten ikastekoa Bizkaiko elexgizon batek iratzija
Authors: Ormaetxea Ortuzar, Pedro Antonio
Keywords: Alfabetización
Creation date: 29-Jan-2010
Publisher: [S.l. s.n.] 1897 Bilbon Amor[r]ortu-ren irarkolan
Description: Autoridad tomada de la revista ZER (zezeilla-otsaila 1987)
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8580
Other Identifiers: 90010973
Appears in Collections:Monographs [Parlamento Vasco]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.