Browsing "Monographs" by title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 694 to 713 of 755 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1917Ugaz-ama ; Pachiko cherren / La madrastra, ta el Judasde la casa izenaz Trueba'k erderaz egindako ipui oek, Euskal Esnalea'k argitaratu ditu euskeraz ; Antero Apaolaza ; Larrea'tar NTrueba, Antonio de; Apaolaza, Antero , trad.; Larrea, N. , trad.
1920Umearen laguna : irakurtzen ikasteko biderik erezena / Lopez-Mendizabal'dar IxakaLópez Mendizabal, Isaac
1912Umechuen Jauna artuterako berbaldi laburrak / Izurrategi, AbadeaIzurrategui, Juan
1934Umezurtz olerkiak / Agire'tar Yoseba Mirena "Lizardi'tar Xabier"Aguirre Egaña, Jose María
-Umiak autortuten eta jaunartuten euzkeraz ta erderaz idatzi dau / Ariandiaga'tar Imanol ..-
-Umiaren lenengo aizkidia : Bizkaiko euskeraz irakurtzen ikastekoa / Bizkaitar batek iratzijaBizkaya'ren Edestija ta Izkerea Pizkundia, ed.
1950Umien laguna : ("Argi done labura" bizkayeratuta)-
-Umien laguna: ("Argi done labura" bizkayeratuta)-
1918Uretxindora / Aizkibel'dar BingenAizkibel, Vicente
-Urquiola'ko bederatzi-urrena-
-Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan erromaco catecismua-
1846Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac / Nafarroan, Elcano deritzan errian bertaco vicario Jaun... Joaquin Lizarragac componduac eta predicatuacBaroja, Ignacio Ramón
1931Usauri : (irakurgaia) / Anabitarte-tar AugustinAnabitarte, Agustín
1839Uscara liburu berria eta khiristiaren egunorosco exercicio espiritualacLapeyre, B. , imp.
1933"Ustegabeko poza" / Amonariz'tar Ander'ek tajutuaAmonarriz, Ander
1950Uztaro : gure erriaren bizierari buruz, edesti jakingarria / Agirre'tar Toma (Barrensoro)Aguirre, Tomás
1890V. P. Nicolai Lancicii e Societate Jesu... : Gloria S. Ignatii fundatoris Societatis JesuTypographia VL. L. Anczyc et Sociorum , ed.
1753Venerabilis Servi Dei Roberti B. Epistolae famil.-
-Veni mecum edo Erdu neugaz, sacramentu santuac emon ta ondo ilten gueixuai lagunduteco escu.liburua / Ipini dau Bizcaico eusqueran Durangon Santa Ana-co arima jaola dan Garita-Onandia-co Balbino abadiacGarita Onandia, Balbino
1802Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos ó Demonstracion practica de la pureza, fecundidad y eloqüencias del idioma bascuence... / por Don Juan Antonio de Moguel y UrquizaLama, Francisco de la , ed.; Moguel Urquiza, Juan Antonio , sel.