Browsing "Monographs" by title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 755 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1921Aitona ta biloba / Garitaonandia'tar Bitor apaizak idatzitako bi atal'dun antzerkiaGaritaonandia, Vitor
1884Aldareco sacramemtu chit santuari eta María guciz santari illaren egun gucietaco icusaldi edo bisitac / S. Alfonso Ligorioc eguin eta Greg.ð Arruec eusquerara itzuliaAlfonso María de Ligorio , Santo (1696-1787); Arrue Rezola, Gregorio de , trad.; Muguerza, Francisco , imp.
1880Aldareco sacramentu chit santuari ta Maria Santisimari visitac euscarara itzuliac : meza eta comunioa eta beste devocioen ejercicioacLópez, Eusebio , imp.
1926Alegiak / Idazlea Oxobi ; P. Garmendia'ren aphaindurekinMoulier, Julio; Garmendia, P. , il.
1903Ama Birjiña Arantzazu-koaren kondaira ta bederatziurrena-
-Ama Birjiña'ren lore illa-
1908Ama Birjiñaren agertziak eta gañerako Lurdes-ko gertaera goguangarriyak / Franzisko Goñik euskaraz eskribitua-
1903Ama veneragarri Josefa Sacramentu guziz santuarena ceritzanaren bicitza eta birtureac / Aita Agustín Cardaveraz-ec Loyolaco eche santuban animen oneraco euzcaraz ipiñia ; liburucho onen eguilleac eransi diozca meza, calbarioac, Aste Santuba, Confesio eta Comunioco meditacio chit egoquiyac eta beste oraciyo batzuec-
-Ama Virgiña guciz garbi Concepcioaren oficio laburra / latinezco itz neurtuetatic eusquerazco zorzicoetara itzulia [José Ignacio Arana]Arana, Jose Ignacio ( 1838-1896)|Iglesia Católica. Congregatio de Propaganda Fide, imp.
-Ama Virgiña Iziar-coaren condairachoa-
1915Ama Virgiña Olatzcoaren bederatziurrena-
-Ama Virgiñaren sortze chit garbi eta mancharen ispiric gabeko congregacioco nescachentzat-
1869Ama Virgiñaren sortzéchit garbi eta mancharen ispiric gabeco congregacioco nescachentzat beren visitetaco escu liburuaMendizabal, Viuda de , imp.
-Ama Virjiña eta San Luis Gonzaga gazteriaren patroi eta gidari aundiyari cantaera eta erregualdi batzuec / animen oneraco Jesus-en Lagundi-co Aita euskaldun batec jarriyac [Manuel Antonio Antia]Antia, Manuel Antonio ( 1830-1894)|López, Eusebio
1934Amal / Rabindranath Tagore ; Sabiagak euskeratuaTagore, Rabindranath; Sabiaga , trad.
1924Amantxi : bi ataldun antzerkia / T. AlzagaAlzaga, Toribio
1900Amona / [Antonio Arzak]Arzak, Antonio (1855-1904); Baroja, J. , imp.
1920Ana Birjina Lurden : Les merveilles de Masabielle, Pruvost aphezaren Frantses liburu batetarik egina / Jean BarbierBarbier, Juan
-Andra Mari'ren loretako ila / Eguskitza'tar Jon'ek idatzi dau-
1879Anima baten iru egoerac... / Antonio María Claret... escribituac eta... Jos ̌Tomás Eleizalde, Vergaraco San Pedroco coadjutorec̀... eusquerara itzula̕c..Antonio María Claret , Santo (1807-1870); Eleizalde, Jos ̌Tomás , trad.; Librería religiosa (Barcelona) , ed.