Search

Current filters:
Add filters:

Results 1-10 of 258 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1854Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusqu[e]rara biyortuta, urteiten dau arguitara cerbaist gueiyagoturic, Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1877Cristiñau doctrinia aita Gaspar Astetec erderaz escribidua eta guero don Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; orain eusquerara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbaist gueyagoturic Laudiyoco abade jaunen encarguz eta costuzAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1878Cristinauarentzat perla ederra : ceñetan arquituco dituan meza santuraco confesiño eta comuniñoraco meditacino guztiz egoquijac-
1880Cristaua-ren egunoroco ejercicio edo escu-liburuaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1864Cristinauben dotrinia Bartolome Olaechea, Bilboco Hospitale Santuco erretoriac ... jai domequetan espliquetan evan leguez ..Olaechea, Bartolomé
1902Catichima edo Fedea laburzki François-Antoine Jauffret Baionaco Jaun Aphezpicuac publicatua bere diocesan bakharric iracatsia izaitecoJauffret, François-Antoine , Obispo de Bayona
1934Umien laguna : ("argi done labur[r]a" bizkayeratuta) [Eguzkitza jaunak bizkaieraztu]Balzola, Prantzisko; Eguskitza Meabe, Juan Bautista de
1908Ama Birjiñaren agertziak eta gañerako Lurdes-ko gertaera goguangarriyak Franzisko Goñik euskaraz eskribituaGoñi, Francisco (S.I.)
1912Jesus'en biyotzaren maitale zintzua Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyacLópez Mendizábal, Isaac
1924Aste gurena : euskeraz ta lateraz Zabala-Arana'tar Yoseba Aba Miren-Biotz-Semeak atondu dau ; argitaltzal[l]ea ElgezabalIglesia Católica; Zabala-Arana, José; Elgezabal, Cosme

Discover