Search

Current filters:

Add filters:

Results 1-10 of 28 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1897Gueure aita S. Franciscuaren penitencijaco ordeniaren cartachu eta erreglia Aita guztiz santu Leon XIIIac zucendu eta emana ; arguitaratzen dau Vizcaico eusqueran, San Franciscuaren seme Fr. G. de N.-ec ..Orden Tercera Regular de San Francisco; Naberan, Gabriel; Iglesia Católica Papa (1878-1903: León XIII)
1890Ama Birjiña Aranzazu-koaren kondaira Juan Karlos Gerra-koak izkribatua ; Donostiako euskarazko itz-jostaldien batzarreak sariztatuaGuerra, Juan Carlos de
1895Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1892Hazparneko kalbarioa eta kantika eskuarak beren aireekin [Aita Arbelbide ... et al.]Arbelbide, Jean Pierre
1895Ceruraco bide zucena eta segurua Antonio Maria Claret ... jaunac gaztelaniaz ipiñi zuenetic ... Manuel Antonio Antia Urnietaco erretoreac euscarara itzuliaAntonio María Claret , Santo; Antía, Manuel Antonio 1830-1894
1897San Antonio PaduacoaDiharassarry, Laurent 1848-1902
1894Maria birjinaren hilabeitia edo Mayatzian egun oroz egiteko irakouraldiak Maria Virginaren bizitze eta berthute ederren gainen [Emml. I. apheza]Inchauspe, Emmanuel Theodore
1891Etserzizio izpirituala : bere salbamenduaren ejiteko desira duten jiristinoentzat laguntza handitakoa-
1894Bihotz sacratuaren hilabetheco escu-liburua A. Basilio Joannateguy beneditanoac escuaraz ezarriaJoannateguy, Basile
1897Kristiñau doktriñia bere esplikaziño laburragaz itaune ta eranzuerakaz Aita Asteteren liburutxutik aterea bizkaitar barrukuentzatAstete, Gaspar 1537-1601

Discover