Search

Current filters:
Add filters:

Results 1-10 of 16 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1932Horta'ko Salbador Doatsuaren bizitza Juan Foguet ; Jose Maria Azkue prantzisko'tar[r]ak euskeratuaFoguet, Juan; Azkue, José María
1929Jaungoikoaren otsein Sakramentu Deuna'ren Domingo Aba irukoiz'tar ortozaren bizitz-edesti laburra Gorostiaga'tar Eulojio'kGorostiaga, Eulogio
1897San Antonio PaduacoaDiharassarry, Laurent 1848-1902
1928Loyola'tar Iñigo Deunaren bizitza irudiz apaindua Apalategi'tar Franzisko Jesusen Lagundiko apaizak argitaratuaApalategui, Francisco
1906Santo Domingoren ordenaco martiri bizcaitar Balentin Berrio-Ochoa Doatsuaren bizitzaren berri labur bat ordena orretaco praille aita Manuel M® Sainz-coac erderaz escribitu zuan bizitzatic aterea ; eta eusqueraz ipiñia euscaldun batecSainz, Manuel de María; Euscaldun bat
1856San Ignacio Loyolacoaren vicitza ogueita ama zazpi versotan jarria, bere marcharen doñuan cantatu bear diranac atera dituanac paratzen ditu, gure eliza ama santa erromacoaren mendean-
1882Ama veneragarri Josefa Sacramentu guciz santuarena ceritzanaren vicitza eta vertuteac Agustin Cardaveraz-ec Loyolaco Eche Santuban animen oneraco euscaraz ipiñiaAgirre Elizalde, Agustin; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1876Ehunbat sainduen bicitcea Joannatey, Saraco bicario ohi eta Alzaico erretorazJoannateguy, Basile
1868Santa Genovevaren vicitza : antziñaco demboretaco condairen ederrenetaco bat persona prestu guztientzat ... Gregorio Arruec ipiñiaSchmid, Christoph von 1768-1854; Arrúe Rezola, Gregorio de
1923Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere prailien loratxuak bere anaidiko Jose Maria Azkuek euskeratuak ; [itz-aur[r]ea Lizar[r]alde'tar José Adrián]Azkue, José María; Lizarralde, José Adriano de (O.F.M.)

Discover